I nostri distributori

FINLANDIA
Matti Möttönen
Kitka Climbing

SPAGNA
Francisco Dura
GPR presas

ITALIA
Lorenzo Kando
Kando climbing holds
TORNA SU